+49 69 363 937 4207
+41 44 500 9659
038 235 235
Need help? Speak to one of our experienced travel consultants
Informata Kontaktuese

Për rezervime, ju lutem na kontaktoni:
Prishtinë
Tel. 038 / 235 235
Tel. 038 / 245 998

Fax. 038 / 24 91 86

Email: info@eurokoha.net

Lokacioni 1 — Adresa: Vellusha e Poshtme 17 "Te Kino ABC"
Lokacioni 2 — Adresa: Geribaldit "Te Hotel Grandi"
10000 Prishtinë, Kosovë

http://www.hostingreviews.website